Algemene voorwaarden en Disclaimer

 

Definities

Key2Happiness: is de website en handelsnaam van Key2Happiness B.V., deze is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67101186.

Gebruiker: U als bezoeker van onze website en/of gebruik makend van de de diensten van de consulent(en) en/of de informatie die op onze website wordt verstrekt.

Consulent: Deze persoon werkt op onafhankelijke en zelfstandige basis. Hij of zij heeft geen dienstverband met Key2Happiness B.V., en biedt rechtstreeks diensten aan via de website van Key2Happiness B.V. aan de gebruiker.

 

Algemene Voorwaarden

Als gebruiker verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden/disclaimer van Key2Happiness B.V. als u onze website bezoekt en/of via deze website aangeboden informatie gebruikt en/of diensten afneemt.

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de door consulenten te verrichten diensten voor gebruiker. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en gebruik van de website en gelden tussen Key2Happiness B.V. Tussen consulent en gebruiker gelden de voorwaarden van de consulent.

 

Gebruik en inhoud van de website

De website werkt als platform voor gebruikers en consulenten en heeft als doel een rechtstreekse verbinding tussen gebruikers en consulent tot stand te brengen. Via betalend telefoonnummer of e-mail-consult. De tarieven hiervoor zijn vermeld op de website.

De website en de diensten die aangeboden worden via de website zijn toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar en ouder. Personen jonger dan 18 jaar hebben voorafgaand toestemming nodig van hun ouders en/of voogd.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van zijn/haar account en bijbehorende pincode. Als gebruiker dien je zorg te dragen dat niemand anders de beschikking krijgt over je inloggegevens en beltegoed. Toestaan dat iemand anders het account gebruikt, gebeurd voor eigen rekening en risico van gebruiker.

Het is niet toegestaan om ongeautoriseerde wijze toegang te verschaffen tot de website van Key2Happines B.V., dit is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Key2Happiness B.V. direct aangifte doen.

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder teksten, databestanden, foto’s en overig mogen niet gekopieerd of verveelvoudigd worden. Gebruiker mag de inhoud van de website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik en/of verveelvoudiging niet is toegestaan,tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Key2Happiness B.V.

 

Betaling en tarieven

De tarieven van de 0909- .en 0907- nummers staan duidelijk vermeldt op de website, en worden ook nog genoemd als u een van de consulenten belt. Deze kosten worden door u eigen telefoonprovider geïnd. De tarieven voor credits staan ook duidelijk vermeldt op de website en kunt u uitsluitend verkrijgen door vóóraf te betalen. Wanneer u  gebruik maakt van credits kunt u ten alle tijden uw beltegoed opvragen bij Key2Happiness B.V. Zodra het telefoongesprek is afgelopen wordt het verbruik afgeschreven van uw beltegoed. Key2Happiness B.V. heeft toestemming om het verbruik af te schrijven van de aangekochte credits. Het is niet mogelijk om eenmaal aangeschafte credits te retourneren.  De credits worden gekocht via onze leverancier. Key2Happiness B.V. is niet verantwoordelijk voor problemen die kunnen ontstaan bij de aanschaf van credits. Natuurlijk zijn wij ten alle tijde bereid om te bemiddelen tussen u als klant en de leverancier.

U als gebruiker aanvaardt het aanbod van de consulent als u de verbinding niet verbreekt na het beluisteren van de introductietekst.

Key2Happiness B.V. zal er alles aan doen dat de verschillende voorwaarden (voorwaarden van Key2Happiness B.V. en de consulent) niet tegenstrijdig zijn met elkaar. Mocht er tegenstrijdigheid zijn in relatie tot Key2Happiness B.V. dan gelden te allen tijde de Algemene voorwaarden van Key2Happiness B.V. Key2Happiness B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitspraken van de consulent.

 

Persoonlijke gegevens en privacy beleid

Persoonlijke gegevens

Key2Happiness B.V. verzamelt uw persoonlijke gegevens om u te kunnen voorzien van een uitstekende service. Aan de hand van uw persoonlijke gegevens heeft u gemakkelijk toegang tot onze diensten en wordt u op de hoogte gebracht van special aanbiedingen en andere informatie waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Als u geen informatie wenst te ontvangen over Key2Happiness B.V. en het laatste nieuws over onze diensten, stuur dan via het contactformulier een e-mail.

Er zijn enkele situaties waarbij wij u beter van dienst kunnen zijn wanneer wij over uw persoonlijke gegevens beschikken. Zo kunnen wij u om uw persoonlijke gegevens vragen als u ons een e-mail stuurt of belt voor een service. Hierbij vragen wij u om uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn zoals uw voornaam, e-mailadres, contactvoorkeuren en gegevens die betrekking hebben op service of ondersteuning.

 

Privacy

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Om te garanderen dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk blijven, is elke consulent van Key2Happiness B.V. op de hoogte van het gehanteerde privacybeleid. Daarnaast ondersteund Key2Happiness B.V. verschillende initiatieven om privacyrechten op het internet en in alle aspecten van elektronische handel te behouden.

Key2Happiness B.V. heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een hoog beveiligingsniveau.

 

Cookies

Key2Happiness B.V. maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg Cookies uitschakelen. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Als u een waardering over één van onze consulenten plaatst, zijn deze gegevens ook zichtbaar voor andere gebruikers. Deze persoonlijke gegevens waaronder uw naam en waardering kunnen ook door andere gebruikers worden gelezen. Key2Happiness B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden geenszins aan andere marketeers doorverkocht of verhuurt. Key2Happiness B.V. neemt de nodige maatregelen om de door uw verstrekte gegevens via fysieke, administratieve en technische procedures te waarborgen tegen verlies, diefstal en misbruik, inclusief ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van uw gegevens.

 

Rechten

De gebruiker heeft altijd het recht om de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverklaring op basis van de toestemming, die plaats vond voor deze intrekking. Gebruiker heeft recht op inzage in de persoonsgegevens en het recht om deze persoonsgegevens te rectificeren. Gebruiker kan altijd een schriftelijk inzage verzoek indienen. Daarnaast heeft gebruiker recht op het verwijderen van de persoonsgegevens. Hiervoor kan gebruiker een schriftelijk verzoek indienen welke ook per e-mail mogelijk is via info@key2happiness.nl. Dit verzoek wordt binnen 4 weken in behandeling genomen door Key2Happiness B.V.

 

Disclaimer

Key2Happiness B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor adviezen die door onze consulenten gegeven worden. Alle consulenten bij Key2Happiness B.V. werken op zelfstandige en onafhankelijke basis. Door het gebruik van onze service gaat de gebruiker akkoord met onze algemene voorwaarden/disclaimer.

Key2Happiness B.V. en al onze consulenten op Key2Happiness.nl zijn geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist.

Key2Happiness B.V. is niet verantwoordelijk voor verstrekte adviezen, uitkomsten en resultaten. Advies dat tijdens een telefoongesprek en/of e-mail consult wordt gegeven is van een geheel vrijblijvende aard. Key2Happiness B.V. en de consulent kunnen hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Terugbetaling van de geleverde diensten of een vergoeding is uitgesloten. Voor de telefoon en e-mail consulten wordt betaald. Personen onder de 18 jaar zijn van het gebruik van onze diensten uitgesloten. Voor hen geldt: Gebruik van onze diensten  mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van ouder en/of voogd.

Alle informatie op deze website, de links die daarin voorkomen zijn van algemene aard en worden niet verstrekt met enige garantie voor de bruikbaarheid of om te voorzien in de specifieke behoefte van enig individu.

Aanpassing aan de specifieke omstandigheden van een individu blijft uiteraard noodzakelijk. Lezers en gebruikers van de informatie zijn geheel zelf verantwoordelijk voor het nemen van de noodzakelijke acties met betrekking tot hun gezondheid en voor de consequenties van dergelijke acties of het nalaten daarvan.

De informatie, links of richtlijnen op deze site vormen geen specifiek of individueel (gezondheid) advies, maar moeten door de gebruiker op voor hem geschikte waarde worden geschat. Het verdient aanbeveling om een gekwalificeerde arts in te schakelen met betrekking tot een individueel geval en adviezen hierover.

Key2Happiness B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voorkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze site.

Key2Happiness B.V. is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na  een telefonisch en/of email consult met de consulenten of het bezoeken van onze website.

Key2Happiness B.V. behoudt zich het recht voor de termijnen en de voorwaarden en de berichten te veranderen waarin het kader van Key2Happiness B.V. wordt aangeboden.

d.d. maart 2019 – Key2Happiness B.V. Kamer van Koophandel 67101186.

Home » Algemene voorwaarden en disclaimer - privacy

 

error: Content is protected !!